Studie over de Immune regelgevende functie van Echinacea Purpurea extracten In vleeskuikens

Immune regelgevende functie van Echinacea purpurea extracten werden geƫvalueerd. 270 1-dag oud vleeskuikens werden willekeurig verdeeld over negen groepen. De activiteiten van superoxide dismutase (SOD), peroxidase van glutathion (GSH-Px) en malondialdehyde (MDA) werden ontdekt de effecten van de extracten Humorale immuniteit, cellularimmunity, en immune organen in slachtkuikens te bestuderen. De resultaten toonden aan dat de invoer Echinacea purpurea extracten en Continent Echinacea purpurea extracten beduidend de thymus index bursal index, Newcastle disease antilichaam titer, leukocyten bedragen, rode bloedcellen bedragen, hematocriet en antioxidant activiteiten in slachtkuikens verhogen kunnen. Het totale effect van Echinacea purpurea extracten en Continent Echinacea purpurea extracten importeren waren beter dan Wan schijnt en factor van de overdracht. Het effect van Echinacea purpurea extracten beter waren dan Cyclophosphamide en Cyclophosphamide + Continent Echinacea purpurea extracten. Geconcludeerd wordt dat Echinacea purpurea extract had de significante verbetering immuun regulerende functie in slachtkuikens, en de gevolgen voor het importeren van Echinacea purpurea extracten en Continent Echinacea purpurea extracten beter waren dan binnenlandse Echinacea purpurea extracten, Wan schijnt, de factor van de overdracht en de Zizhuiyiduqing.